Πελάτες

Η Pallet Pooling Hellas συνεργάζεται με ηγέτιδες εταιρείες στους κλάδους και τις βιομηχανίες τους. Ενδεικτικά η Pallet Pooling Hellas συνεργάζεται με: