Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός

Η Pallet Pooling Hellas διαθέτει μονάδα συλλογής, επισκευής και διάθεσης παλετών υψηλών προδιαγραφών και οργάνωσης στον Ασπρόπυργο. Η εταιρεία διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα ώστε ολοκληρωμένα να παρέχει ανελλιπώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της. Ενδεικτικά:

CNW21-50

  • Καρφωτικά Μηχανήματα

  • Σέγες και πλάνες

  • Σφραγίδες (χρώματος και θερμότητας) για σήμανση

  • Σφυριά, Σφύρες , Δαγκάνες αποσυναρμολόγησης παλετών

  • Βαθμονομητές, κλίμακες μέτρησης

Η εταιρεία προμηθεύεται καρφιά από αναγνωρισμένους παραγωγούς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων των παλετών, ακολουθώντας πιστά τόσο τις διαστάσεις καρφιών που απαιτούνται κάθε φορά όσο και τις απαιτήσεις σε υλικό κατασκευής και τυχόν περιστροφής (τύπου βίδας).