Ημερήσια Μίσθωση

DSC03867

Η Ημερήσια μίσθωση παλετών είναι ιδανική για χρήση σε εφοδιαστικές αλυσίδες κλειστού βρόχου όπου οι παλέτες διακινούνται χωρίς απώλειες σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Μετά τη χρήση τους στην αλυσίδα εφοδιασμού σας, όταν πλέον δεν τα χρειάζεστε, εσείς ή ένας από τους συνεταίρους της εφοδιαστικής αλυσίδας σας μπορεί να τα επιστρέψουν στην Pallet Pooling Hellas και η μίσθωση τελειώνει.


Σε περίπτωση που οι παλέτες πρέπει να επιδιορθωθούν, μπορείτε να ανταλλάξετε στην Pallet Pooling Hellas για έλεγχο ποιότητας και αντικατάσταση.