Πως Λειτουργεί το Pallet Pooling

  • Εσείς συνεχίστε να λαμβάνετε τα εμπορεύματα σας από τους προμηθευτές επάνω σε παλέτες.
  • Μετά την παράδοση / εκφόρτωση των αγαθών, ο υπεύθυνος της αποθήκης σας καλεί την Pallet Pooling Hellas για να κανονίσουμε την φόρτωση και συλλογή των παλετών αυτών σε χρόνο που θα μας υποδείξετε εσείς. Αν ανήκετε στο δίκτυο της Pallet Pooling Hellas ή έχουμε συνάψει μακροχρόνια σύμβαση, δεν χρειάζεται καν να καλέσετε.Σας καλούμε εμείς σε τακτά χρονικά διαστήματα!
  • Μπορείτε επίσης να ξεχωρίζετε τις παλέτες ανά τύπο παλέτας ή όχι. Εξαρτάται από εσας και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας σας.
  • Η Pallet Pooling Hellas ελέγχει την ποιότητα, συντηρεί και επισκευάζει τις παλέτες και τις επιστρέφει στο δίκτυο των πελατών της.


Έτσι ολοκληρώνεται ο κύκλος προσφέροντας μια αποτελεσματική λύση για την περαιτέρω χρήση των παλετών.

000052256503