Απεντωμομένες Παλέτες

Αν η εταιρεία σας πραγματοποιεί εξαγωγές σε χώρες εκτός Ε.Ε. ή αν χρειάζεστε υλικά συσκευασίας που πρέπει να εξασφαλίζεται η απαλλαγή τους από έντομα καραντίνας, τότε χρειάζεστε απεντομομένα υλικά. Η απεντόμωση αυτή των ξύλων γίνεται με θέρμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISPM 15 (ΦΕΚ 437/10.4.2006) και φέρουν την συγκεκριμένη σήμανση.

Στην Pallet Pooling Hellas μπορείτε να βρείτε απεντομομένες παλέτες όλων των ειδών και των αυστηρότερων προδιαγραφών σύμφωνα με το πρότυπο ISPM 15.

Παρακαλώ επιλέξτε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες –Pallet EURIPPPRSOthers – για να δείτε τις παλέτες που προσφέρουμε.

Pallet EUR

europalet

europalet2
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Pallet EUR 800mm x 1200 mm
Pallet EUR2 1200 mm x 1000 mm
Pallet EUR3 1000 mm x 1200 mm
Pallet EUR6 800 mm x 600 mm

 


IPP

A1210
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
IPP Logipal A1210 1000mm x 1200mm

B610
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
IPP Logipal B610 600mm x 1000mm

 
c1210
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
IPP Logipal C1210 1000mm x 1200mm
 
D608
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
IPP Logipal D608 600mm x 800mm

E812
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
IPP Logipal E812 800mm x 1200mm

PRS

PRS4
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PRS4 1100mm x 1300mm

PRS7 (1) Kalh
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PRS7 1300mm x 1100mm

 
PRS 8_1
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PRS8 1140mm x 1140mm
 
PRS 9_2
ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
PRS9 1140mm x 1140mm

 

Others

PRS4

PRS7 (1) Kalh

PRS 8_1

PRS 9_2

 

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Pallet 610mm x 870mm
Pallet 700mm x 1000mm
Pallet 800mm x 1100mm
Ruggedized Pallet 800mm x 100mm
Heavy Type Pallet
(Chemical– Petrochemical Industry)
750mm x 1140mm
Pallet
(Chemical– Petrochemical Industry)
770mm x 1170mm